การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรมศตวรรษที่ 21 =

21th hotel management and operations /

ปรีชา แดงโรจน์

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: การจัดการโรงแรม –– ไทย –– ประวัติ
โรงแรม –– ไทย –– การบริหาร
พนักงานโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

NUIC, Stack

Call Number: TX911.3.M27 ป467ก 2549
Copy 2
Available