เอกสารประกอบการสอน วิชาเภสัชกรรมจ่ายยา (Dispensing Pharmacy) 151423 เรื่องยาคุมกำเนิดและฮอร์โมนทดแทนในสตรีหมดประจำเดือน /

โดย ชาลี ทองเรือง

No Cover Image
Main Author: ชาลี ทองเรือง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: ยาคุมกำเนิด
สารคุมกำเนิด
วัตถุคุมกำเนิด
เภสัชศาสตร์ การศึกษาและการสอน
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RG137.4 ช527อ 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available