พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว :

พระผู้ทรงวางรากฐานการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย =His Majesty King Mongkut /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท วิชั่น พริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2347-2411.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS581 พ343 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available