พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช :

พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท วิชั่น พริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ -- วิจัย
การบริหาร -- วิจัย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 120 หน้า : ภาพประกอบสี
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 114-116.
ISBN: 9789740924760