เอกสารประกอบการสอน วิชาเภสัชเวท 1 (155421) เรื่องโปรตีน และเอนไซม์ทางเภสัชเวทและแอลคาลอยด์ /

ชาลี ทองเรือง

No Cover Image
Main Author: ชาลี ทองเรือง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: ยา ผลกระทบทางสรีระวิทยา
เภสัชเวท การศึกษาและการสอน
แอลคาลอยด์ เภสัชฤทธิวิทยา
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RM 108 ช527อ 2550
Copy 1
Checked out Due: 2021-5-13 Recall This