เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา :

สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา :สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า", สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ประกันสุขภาพ -- ไทย -- การประชุม
บริการทางการแพทย์ -- ไทย -- การประชุม
Insurance,Health -- Thai -- Congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: W225.JT3 ก482อ 2547
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.4 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available