พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่ม /

รวบรวมโดย ปรีชา แดงโรจน์, พนิดา ฐิติวร

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Other Authors: พนิดา ฐิติวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชมรมนักบริหารการโรงแรม, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12
Subjects: อาหาร –– พจนานุกรม
เครื่องดื่ม –– พจนานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Reference

Call Number: 642.403 ป173พ 2549
Copy 2
Library use only
Copy 0
Library use only