การสอนคิดด้วยโครงงาน :

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ /

โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบบูรณาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: LB1027.43 พ721ก 2551
Copy 3
Available

Education, Stack

Call Number: 371.3 พ721ก 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Humanities, Stack

Call Number: LB1027.43 พ721ก 2551
Copy 1
Available