การบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก : สำหรับแพทย์และพยาบาล :

The essentials of pediatric respiratory care /

บรรณาธิการ, อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: อรุณวรรณ พฤทธิพันธ,, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่2.
Subjects: Respiratory System –– in infancy & childhood –– therapy
Respiratory Tract Diseases –– in infancy & childhood.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WS280 ก461 2550
Copy 0
Available

Nurse, Stack

Call Number: WS280 ก461 2550
Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WS280 ก461 2550
Copy 1
Available