เพศภาวะและการพัฒนาในสังคมชนบทลาว :

กรณีศึกษาโครงการพัฒนาฝายน้ำตาน /

ภูมิวิไล ศิริพลเดช เขียน ;วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ

Main Author: ภูมิวิไล ศิริพลเดช
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Subjects: สตรีกับการพัฒนาชนบท -- ลาว
บทบาทตามเพศ
สตรี -- ลาว
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1240.5 L3 ภ676พ 2550
Copy 0
Available