ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย พ.ศ... =

Key statistics of Thailand... /

สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติพยากรณ์
Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
Subjects: สถิติ -- รายงาน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HA4600.55 ส183ป
Copy 1
Available
Copy 1
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HA4600.55 ส183ป 2555
Copy 1
Available
Copy 1
Available