โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2 =

Plant genetic conservation project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Mala Chakri Sirindhorn at Naresuan University, Phayao, Amphoe Muang, Phayao Province, 2 nd year) /

เสวียน เปรมประสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เสวียน เปรมประสิทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445.Z65 ค692 2551
Copy 1
Available