การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม /

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

Main Author: สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาสมัยใหม่
ปฏิฐานนิยม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 ส284ก 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available