โลกาภิวัตน์และปรากฎการณ์ธุรกิจเมียสั่งทางอินเตอร์เน็ต :

ภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์หญิงชาย /

ร่มเย็น โกไศยกานนท์

Main Author: ร่มเย็น โกไศยกานนท์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : วนิดาเพรส, 2550
Subjects: การสมรสข้ามวัฒนธรรม
สตรี -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1031 ร147ล 2550
Copy 1
Available