แนวคิดและหลักการสำคัญเรื่องมาตรฐานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองด้านอาหารของ Codex (CCFICS) และข้อเสนอในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองอาหารส่งออกของไทย =

Codex Committee on Food Import and Export Inspection snd Certificaton Systems /

ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์

Main Author: ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2551
Subjects: อาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
อาหาร -- การรับรองคุณภาพ
อาหาร -- การส่งออก
อาหาร -- มาตรฐาน
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมการผลิต
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP372.7 ย355น 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available