การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ... :

ทั่วราชอาณาจักร =

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2551
Subjects: ครอบครัว -- ไทย -- สถิติ
ครัวเรือน -- การสำรวจ -- สถิติ
รายได้ -- ไทย -- สถิติ
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- ไทย -- สถิติ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สถิติ
ไทย -- ภาวะสังคม -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ห้องสมุดมี 2551, 2552, 2554, 2556, 2558.
Physical Description: ...เล่ม
ISBN: 19056397