พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย /

สมชาย สุรชาตรี

Other Authors: สมชาย สุรชาตรี, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์
วัด ไทย ทำเนียบนาม
วัด ไทย ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 294.3435 พ323 2550
Copy 2
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: BQ6336.A2 พ323 2550
Copy 1
Available