รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาร้านอาหารให้ผ่านมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 =

(The factors affecting the restaurant development to reach the five-star level in the Health Inspection Region III) /

โดย นพรัตน์ พรหมโชติ, กมลกาญจน์ คุ้มชู, บำเพ็ญ ธนะพัฒน์

No Cover Image
Main Author: นพรัตน์ พรหมโชติ
Other Authors: กมลกาญจน์ คุ้มชู, บำเพ็ญ ธนะพัฒน์, กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข. ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล -- วิจัย
การจัดการในอาหาร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 71 แผ่น : ภาพประกอบสี