อนุสรณ์ 50 ปี แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 63 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2501-2551 /

คณะผู้จัดทำ : ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ ... [และคนอื่นๆ]; บรรณาธิการ, ศรีธรรม ธนะภูมิ และ วุฒิกิจ ธนะภูมิ

No Cover Image
Other Authors: ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ, ศรีธรรม ธนะภูมิ,, วุฒิกิจ ธนะภูมิ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ -- บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล -- ประวัติ
โรงเรียนแพทย์
แพทย์ -- ทำเนียบนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร8.4/ อ234 2551
Copy 1
Available