คู่มือบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ Project 2003 ฉบับสมบูรณ์

ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์

No Cover Image
Main Author: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551
Subjects: การบริหารโครงการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์โปรเจค -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2635
Copy 3
Available
Copy 2
Available