การเงินธุรกิจ

Foundations of finance /

อาร์เทอร์ เจ คีออน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียง โสภณ ฟองเพชร

No Cover Image
Other Authors: คีออน, อาร์เทอร์ เจ, โสภณ ฟองเพชร
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547
Subjects: การเงินธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2637
Copy 2
Available