พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเหรียญอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ /

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

Other Authors: กระทรวงการคลัง. กรมธนารักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: CJ6434.B4 พ374 2551
Copy 1
Available