เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ.2551 =

Core social indicators of Thailand 2008 /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2551
Subjects: เครื่องชี้ภาวะสังคม –– ไทย
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.567 ค753 2551
Copy 2
Available