ทางรอด...ประเทศไทย /

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Other Authors: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551
Subjects: วิทยาศาสตร์ แง่สังคม
วิทยาศาสตร์ ผลกระทบต่อสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information