รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ /

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; อรลักษณา แพรัตกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: อรลักษณา แพรัตกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
Subjects: ยา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ –– การใช้รักษา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การใช้ยา –– รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RM300 ร187อ 2551
Volume ล.2 Copy 1
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: QV55 ร187 2551
Volume ล.2 Copy 2
Available