ภูมินามอำเภอปากเกร็ด =

Place names of Pakkred, Nonthaburi /

พิศาล บุญผูก

No Cover Image
Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
Subjects: รูปแบบการดำเนินชีวิต –– นนทบุรี –– ปากเกร็ด
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ประวัติ
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.N61 พ257ภ 2550
Copy 1
Available