เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม /

อมรวิชช์ นาคทรรพ

Main Author: อมรวิชช์ นาคทรรพ
Other Authors: กระทรวงวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: เด็ก ไทย ภาวะสังคม
เยาวชน ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ792 อ859ด 2548
Copy 1
Available