ปาฐกถาพิเศษเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน /

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ; วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, บรรณาธิการ

Main Author: เกษม วัฒนชัย
Other Authors: วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การศึกษากับสังคม
การศึกษา –– การบริหาร
การวางแผนการศึกษา –– ไทย
การศึกษา –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
การศึกษา –– ปาฐกถา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC191.8.T5 ก785ป 2551
Copy 1
Available