ณ ใต้ :

งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ /

มณี วรรธนเจริญกิจ, บรรณาธิการ

Other Authors: มณี วรรธนเจริญกิจ, มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
Subjects: ชุมชน –– ไทย (ภาคใต้)
ไทย (ภาคใต้) –– การเมืองและการปกครอง
ไทย (ภาคใต้) –– ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.S69 ณ111 2551
Copy 1
Available