การพัฒนาโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ GA ช่วยจัดตารางการผลิตแบบ Flow Shop/

ทรงกฤช กิ่งโก้ , ปริญญา กิ่งรัศมี

No Cover Image
Main Author: ทรงกฤช กิ่งโก้
Other Authors: ปริญญา ดีรัศมี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: การผลิต
วิศวกรรมการผลิต
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: TS170 ท124ก 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available