วัดในอำเภอปากเกร็ด =

Temples in Pakkred, Nonthaburi /

พิศาล บุญผูก

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
Subjects: วัด –– ไทย –– นนทบุรี –– ประวัติ
สถาปัตยกรรมโบสถ์ –– ไทย –– นนทบุรี
จิตรกรรมฝาผนัง –– ไทย –– นนทบุรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.N61 พ757ว 2550
Copy 1
Available