คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
Subjects: วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2649
Copy 2
Available