ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน =

A Study of potential and readinees of local government organization emphasizing on nurse of community, by community and for community /

อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร, จรรจา สันตยากร

No Cover Image
Main Author: อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร
Other Authors: จรรจา สันตยากร,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
Subjects: พยาบาล -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Research

Call Number: W20.5 อ846ศ 2552
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available