หนังสือที่รำลึก งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง /

สุกัญญา บำรุงสุข, ชนยา ด่านสวัสดิ์, ผู้รับผิดชอบโครงการ

No Cover Image
Other Authors: สุกัญญา บำรุงสุข, ชนยา ด่านสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551, –– อนุสรณ์งานศพ
พิธีศพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS 578.32 ห144 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available