การใช้ภาษาของลาวครั่งในหมู่บ้านทุ่งตาเปรี้ยว ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ; การศึกษาทางมานุษยคดีด้านการพูด /

กนกวรรณ บริสุทธิ์... [และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กนกวรรณ บริสุทธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
Subjects: ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นไทยเหนือ
Online Access: บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Humanities, Thesis

Call Number: PL4195.A5 ก449 2543
Copy 1
Available