อวัจนสารจากบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย /

วิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง

No Cover Image
Main Author: วิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Subjects: การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
วรรณคดีไทย -- การวิเคราะห์
บทละครนอก -- การวิเคราะห์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PL4202 ว718อ 2550
Copy 1
Available