จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม ..

กรมศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร, คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559
จดหมายเหตุ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2670
Volume v.2 Copy 2
Available
Volume v.1 Copy 2
Available