การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ =

PUBLIC PARTICIPATION FOR SOCIAL IMPACTS REDUCTION OF WASTE WATER TREATMENT PROJECT ; CASE STUDY OF KLONG DAN, SAMUT PRAKAN PROVINCE AND PHI PHI ISLANDS, KRABI PROVINCE /

ศราวุฒิ ศรีศกุน

No Cover Image
Main Author: ศราวุฒิ ศรีศกุน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: น้ำเสีย –– การบำบัด –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ปริญญาเอก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: TD745 ศ168ก 2551
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TD745 ศ168ก 2551
Copy 5
Available
Copy 6
Available