ป่าชุมชน :

ความมั่นคงแห่งชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน /

ระวี ถาวร, บรรณาธิการ

Other Authors: ระวี ถาวร, ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก. แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บ.ดูมายเบส จำกัด, 2551
Subjects: ปรากฎการณ์เรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
ความร้อน –– ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QC981.8.G56 ป542 2551
Copy 1
Available