ป่าชุมชน :

กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย /

ระวี ถาวร, นิตยา เมี้ยนมิตร, รังสรรค์ เกตุอ๊อด,บรรณาธิการ

Other Authors: ระวี ถาวร, นิตยา เมี้ยนมิตร, รังสรรค์ เกตุอ๊อด, ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก. แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บ.ดูมายเบส จำกัด, 2551
Subjects: ป่าชุมชน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SD657.T5 ป542 2551
Copy 1
Available