การสัมมนาเรื่อง "วช. กับงานวิจัยนาโนเทคโนโลยี"=

Nano-science for better life 19 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร /

โดย ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Other Authors: การสัมมนาเรื่อง วช. กับงานวิจัยนาโนเทคโนโลยี :, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2551
Subjects: นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: T174.7 ก525 2550
Copy 1
Available