รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Competitive Benchmarking : Thailand 2007.

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2551
Subjects: การพัฒนาอุตสาหกรรม –– ฐานข้อมูล –– กำลังการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ –– การผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2679
Copy 2
Available