ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล =

English for nurses /

สุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล, พัทน์นลิน กันตะบุตร, จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์.

No Cover Image
Main Author: สุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล.
Other Authors: พัทน์นลิน กันตะบุตร,, จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์,, ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: English -- language -- Conversation -- and -- phrase -- books -- (for -- medical -- personnel)
English -- language -- Examinations -- Study -- guides
English -- language -- Textbooks -- for -- foreign -- speakers
Medicine -- Terminology
Nursing -- Terminology
Test -- of -- English -- as -- a -- foreign -- language -- Study -- guides
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: PE1127.M4 ส882ภ 2549
Copy 1
Available

Nurse, Stack

Call Number: PE1127.M4 ส882ภ 2549
Copy 2
Available