ผังภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2600 :

กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี /

กรมโยธาธิการและผังเมือง

No Cover Image
Other Authors: กรมโยธาธิการและผังเมือง
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี, 2550
Subjects: ผังเมือง -- ไทย(ภาคเหนือ)
ผังเมือง -- ไทย -- แพร่
ผังเมือง -- ไทย -- กำแพงเพชร
ผังเมือง -- ไทย -- เชียงราย
ผังเมือง -- ไทย -- เชียงใหม่
ผังเมือง -- ไทย -- ตาก
ผังเมือง -- ไทย -- นครสวรรค์
ผังเมือง -- ไทย -- น่าน
ผังเมือง -- ไทย -- พะเยา
ผังเมือง -- ไทย -- พิจิตร
ผังเมือง -- ไทย -- เพชรบูรณ์
ผังเมือง -- ไทย -- พิษณุโลก
ผังเมือง -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน
ผังเมือง -- ไทย -- ลำปาง
ผังเมือง -- ไทย -- ลำพูน
ผังเมือง -- ไทย -- สุโขทัย
ผังเมือง -- ไทย -- อุตรดิตถ์
ผังเมือง -- ไทย -- อุทัยธานี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HT165.53.T5 ผ625 2550
Copy 1
Available