รายงานการวิจัยการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา /

สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักนิติการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551
Subjects: คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมายการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: KPT3138 ร451 2551
Copy 1
Available