วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนระหว่างปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2542 /

กันตภัทร เกตุดี...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กันตภัทร เกตุดี, พิเชษฐ์ อยู่เมือง, วิชัย ชัยรัตน์, สุปรียา หล่อฐานนท์, เสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.
Subjects: เรื่องสั้น
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PN3373 ว512 2545
Copy 1
Available