วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนระหว่างปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2542 /

กันตภัทร เกตุดี...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กันตภัทร เกตุดี, พิเชษฐ์ อยู่เมือง, วิชัย ชัยรัตน์, สุปรียา หล่อฐานนท์, เสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
Subjects: เรื่องสั้น
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!