กฎหมายการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ =

Inter trade & investment.

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์ , 2551
Subjects: การค้าระหว่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ระเบียบการค้าต่างประเทศ
การลงทุนของต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: K3943 ก114 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available