เอกสารสรุปผลการประชุมวิชาการ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

No Cover Image
Other Authors: เทคโนธานี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Format: n/a
Language: Thai
Published: มปท: มปพ, 2540
Subjects: สิ่งแวดล้อม –– การจัดการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information