สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางปาฐกถาเรื่องภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและโภชนาการ เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2545 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2545

Other Authors: วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498-
การปรุงอาหาร –– การประชุม
การปรุงอาหาร –– การประชุม
โภชนาการ –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX551 ว436ส 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 641.5 ท622ภ 2546
Copy 1
Available